Przetargi na lokale

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Robotniczego „A” w Rudzie Śląskiej 6.

Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej księga wieczysta o nr  GL1S/00010708/4.

Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej 4 789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym do 2089 i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części województwa śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr ewidencyjnym 2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A4 drogą 925 (na trasie Bytom – Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywany jest obecnie jako mieszkalno – handlowo – usługowy.

Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6 kondygnacyjny, wykonany technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z cegły i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany, żelbetowy – kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego żelbetowe lastriko, posadzki również betonowe.

Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny PCV oraz dywanowe.

Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne, panele PCV.

Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).

Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe, przeszklone,

– wewnętrzna: drewniana, płytowa.

Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej powierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe o łącznej powierzchni 862,60 m2.

Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 032 243 27 47 wew. 33.

Cena wywoławcza :  1 826 150 zł.

Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium w wysokości 182 615 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.

Wadium należy wpłacić na rachunek :

Raiffeisen Bank Polska S.A nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 a w przypadku gwarancji bankowej wymagany dokument należy dołączyć do oferty.

Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Robotniczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać” w terminie do 11.10.2017r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 113 do godz. 14:00

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje się na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie GSM „Nasz Dom”.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 12.10.2017 r. o godz. 10:00 pokój nr 212.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Radę Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.

Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

 

Zarząd GSM „Nasz Dom”

 

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.