O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowaną budową siłowni zewnętrznej zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się przed budynkiem ul. Kłodnickiej 99, dz. o nr. ew. 3058/113.

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 12.08.2016r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, plan z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności. Pozostałe drzewa zostaną przeznaczone do prześwietlenia.

 

 

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.