Wiadomości

OGŁOSZENIE

W związku z planowaną wycinką drzew Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się na poszczególnych adresach:

1. 1-go Maja 44 - Lipa
2. Gwarecka 3 - Brzoza
3. Gojawiczyńskiej 14 - Wierzba
4. Grabowa 1-5 – Świerk (2 szt.)
5. Gałczyńskiego 4 - Tuja
6. Leśna 4 - Świerk
7. Kłodnicka 58 - Klon
8. Leśna 14 – Tuja (2szt.)
9. Leśna 38 – Tuja + krzew
10. Kosynierów 2 – Świerk + Brzoza (2 szt.)
11. 1-go Maja 56 - Sosna
12. Makuszyńskiego 5 – Tuja (2 szt.)
13. Gojawiczyńskiej 8 – Tuja

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 22.09.2016r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, mapy z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z planowaną budową siłowni zewnętrznej zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się przed budynkiem ul. Kłodnickiej 99, dz. o nr. ew. 3058/113.

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 12.08.2016r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, plan z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności. Pozostałe drzewa zostaną przeznaczone do prześwietlenia.

 

 

Zarząd GSM "Nasz Dom" w Rudzie Śląskiej zaprasza, w imieniu FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH w Katowicach, do udziału w II Biegu Pamięci Górników połączonym z Festynem Rodzin Górniczych, który odbędzie się w dniu 28.08.2016r. na terenie boiska Grunwald w Rudzie Śląskiej.

 

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.