Walne Zgromadzenie Członków

Organ reprezentowany bezpośrednio przez Członków Spółdzielni