Zarząd

Bożena Pawlik - Prezes Zarządu

Bogdan Chmielewski - Zastępca Prezesa d/s Technicznych