Rada Nadzorcza

Jan Chrzanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Barański - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Umlauf - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kilka - Członek Rady Nadzorczej

Józef Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej