RODO - Monitoring wizyjny

Monitoring prowadzony jest przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową “Nasz Dom”  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w celu zwiększenia
bezpieczeństwa osób i mienia.

Monitoringiem objęty jest teren placu zabaw “Polana” wraz z teren wokół niego oraz placyki gospodarcze i place zabaw stosownie do art 6 ust. 1 lit f) RODO.
Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 14 dni
Dane mogą być udostępniane w razie konieczności wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: jod@naszdom.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni (pokój 105, I piętro budynku).