O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną przez GSM „ Nasz Dom” budową zespołu garaży żelbetowych monolitycznych w Rudzie Śląskiej na terenie nieużytków za budynkiem przy ul. Gojawiczyńskiej 8 , zwracamy się do wszystkich chętnych najmem garażu o pisemne zgłoszenie tego faktu w dziale technicznym Spółdzielni. Ze względu na ograniczoną ilość garaży pierwszeństwo najmu będą mieli członkowie Spółdzielni, a w następnej kolejności właściciele mieszkań wyodrębnionych nie będący członkami Spółdzielni i w miarę wolnych miejsc najemcy. Decyduje kolejność zgłoszenia i podane kryteria

Opłata miesięczna za najem garażu szacowana jest w wysokości ok. 150,00 zł + VAT /miesiąc

Druki wniosków do pobrania w dziale technicznym Spółdzielni lub na stronie internetowej www.naszdom.info.pl

Wniosek o wynajem garażu (prosimy o wypełnienie wniosku oraz jego podpisanie i przesłanie go drogą elektroniczną lub osobiście dostarczyć go do sekretariatu Spółdzielni )

 

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.