LOKAL UŻYTKOWY położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Leśnej 38 d

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom" w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kłodnickiej 97 oferuje lokale użytkowe przeznaczone pod działalność gospodarczą:

Lokal o powierzchni użytkowej 30,20 m2, przeznaczony do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, usytuowany jest w dobudówce budynku mieszkalnego, z bezpośrednim wejściem od chodnika z poziomu terenu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Stawka czynszowa  za najem powyższego lokalu wynosi 20,00 zł netto/m2/m-c.
Poza stawką czynszową za lokal naliczane będą opłaty w zakresie m.in.:
    • podatku VAT do w/w stawki czynszowej,
    • centralnego ogrzewania,
    • zimnej wody - wg zużycia,
    • wywozu śmieci (w zależności od wielkości pojemników) - zgodnie z oświadczeniem najemcy.
      Do powyższych opłat należy doliczyć koszty energii elektrycznej (zgodnie z indywidualną umową odrębnie zawartą z usługodawcą).
      
Oględzin lokalu można będzie dokonywać od 01.02.2023 r. w godzinach pracy Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym kontakcie z działem technicznym, tel. 32/ 243 25 65.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać od 01.02.2023 r. w godzinach pracy GSM „Nasz Dom”  (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie (pokój 113) w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kłodnickiej 97, ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez dział członkowski GSM „Nasz Dom” ul. Kłodnicka 97  (pokój 105),  tel. 32/ 243 30 78.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj