Wiadomości

Informujemy, że w chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące budowy infrastruktury technicznej z firmą UPC.

Po uzgodnieniu sposobu budowy i prowadzenia instalacji firma UPC przystąpi do budowy instalacji w budynkach administrowanych przez GSM „Nasz Dom”

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną wycinką drzew Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się na poszczególnych adresach:

1. Kosynierów 2 - świerk pospolity

2. Szybowa 2 – świerk pospolity

3. Sztolniowa 7 – Wierzba babilońska, modrzew

4. Sztolniowa 11 – Lilak pospolity

5. Zamenhofa 10 – Jarząb pospolity 5 szt.

6. Międzyblokowa 8 – Jarząb pospolity 3 szt.

7. Parandowskiego 5 – sumak octowiec 2 szt., klon pospolity 10 szt., świerk pospolity 1 szt.

 

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 02.01.2017r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, mapy z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności.

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną przez GSM „ Nasz Dom” budową zespołu garaży żelbetowych monolitycznych w Rudzie Śląskiej na terenie nieużytków za budynkiem przy ul. Gojawiczyńskiej 8 , zwracamy się do wszystkich chętnych najmem garażu o pisemne zgłoszenie tego faktu w dziale technicznym Spółdzielni. Ze względu na ograniczoną ilość garaży pierwszeństwo najmu będą mieli członkowie Spółdzielni, a w następnej kolejności właściciele mieszkań wyodrębnionych nie będący członkami Spółdzielni i w miarę wolnych miejsc najemcy. Decyduje kolejność zgłoszenia i podane kryteria

Opłata miesięczna za najem garażu szacowana jest w wysokości ok. 150,00 zł + VAT /miesiąc

Druki wniosków do pobrania w dziale technicznym Spółdzielni lub na stronie internetowej www.naszdom.info.pl

Wniosek o wynajem garażu (prosimy o wypełnienie wniosku oraz jego podpisanie i przesłanie go drogą elektroniczną lub osobiście dostarczyć go do sekretariatu Spółdzielni )

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.