Regulaminy

Statut Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom"

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej dla potrzeb ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem radiowym.

Regulamin postępowania przetargowego w sprawie zasiedlania mieszkań

Regulamin dotyczący zasad w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków.

Regulamin używania lokali w budynkach spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców

Regulamin przetargowy na wykonawstwo robót i usług w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom"

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie.

Regulamin rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy

Regulamin sprzedaży nieruchomości.

Regulamin gospodarki funduszem remontowym

Regulamin montażu klimatyzatorów

Regulamin dostarczania korespondencji