Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Aktualności

Konta Bankowe

Druki do pobrania

Wykaz Budynków


„Zgodnie z uchwałą Zarządu GSM "Nasz Dom " z dnia 08.05.2018 r.  funkcję Inspektora Ochrony Danych od 25.05.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (RODO) będzie pełniła: Joanna Chromik (kontakt: dział członkowski, pokój 105, I piętro budynku przy ulicy Kłodnickiej 97, tel. 322-432-747 wewn. 49, adres e-mail: iod@naszdom.info.pl)

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Nasz Dom"

Utworzona została na bazie mieszkań zakładowych KWK „Halemba”. Założycielami byli Rudzka Spółka Węglowa S.A. i trzy Związki Zawodowe działające przy KWK Halemba”. Spółdzielnia sukcesywnie przejmowała majątek od Rudzkiej Spółki Węglowej - głównie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynki komercyjne, lokale użytkowe, grunty oraz infrastrukturę techniczną. Od początków istnienia spółdzielnia zarządza tymi nieruchomościami, prowadząc jednocześnie działalność remontową, inwestycyjno-modernizacyjną i kulturalno-oświatową. Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” znajdują się na terenie Rudy Śląskiej, większość w dzielnicy Halemba oraz 5 budynków w dzielnicy Bykowina.

.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2020 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj