Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Aktualności

Konta Bankowe

Druki do pobrania

Wykaz Budynków


„Zgodnie z uchwałą Zarządu GSM "Nasz Dom " z dnia 08.05.2018 r.  funkcję Inspektora Ochrony Danych od 25.05.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (RODO) będzie pełniła: Joanna Chromik (kontakt: dział członkowski, pokój 105, I piętro budynku przy ulicy Kłodnickiej 97, tel. 322-432-747 wewn. 49, adres e-mail: iod@naszdom.info.pl)

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Nasz Dom"

Utworzona została na bazie mieszkań zakładowych KWK „Halemba”. Założycielami byli Rudzka Spółka Węglowa S.A. i trzy Związki Zawodowe działające przy KWK Halemba”. Spółdzielnia sukcesywnie przejmowała majątek od Rudzkiej Spółki Węglowej - głównie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynki komercyjne, lokale użytkowe, grunty oraz infrastrukturę techniczną. Od początków istnienia spółdzielnia zarządza tymi nieruchomościami, prowadząc jednocześnie działalność remontową, inwestycyjno-modernizacyjną i kulturalno-oświatową. Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” znajdują się na terenie Rudy Śląskiej, większość w dzielnicy Halemba oraz 5 budynków w dzielnicy Bykowina.

.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2020 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj

PopUp Aholic

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W następstwie bieżącej sytuacji w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników a także w ślad za apelem Ministra Zdrowia o pozostanie w domach informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” od dnia 16.03.2020 r. do odwołania będzie nieczynna. Praca będzie odbywać się zdalnie w ograniczonym zakresie.

W związku z powyższym w nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat: 32 243-27-47
Dział techniczny: 32 243-25-65
Dział członkowski: 32 243-30-78
Dział czynszów: 32 243-25-64

Telefon dyżurny czynny od 15:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy – całodobowo:  601-472-173

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach:

lub dzwoniąc:

  • numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590
  • Całodobowa infolinia PSSE w Rudzie Śląskiej- 668 164 330
  • Całodobowa linia telefoniczna Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej - 800 158 800

Zamknij