W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i sytuacją ekonomiczną w naszym kraju związaną z podwyżkami cen mającymi wpływ na oszczędne gospodarowaniem ciepłem w mieszkaniach apelujemy do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową eksploatację mieszkania. Pamiętajmy, że piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny, wykonany z materiałów niepalnych ze stali kwasoodpornej i z zabudowaną rozetą.
Nadal zalecamy zakup czujników tlenku węgla (czadu). Brak sygnałów, które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czynnik, który przyczynia się do zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
Pamiętaj aby:

• dokonywać okresowych przeglądów podgrzewaczy wody (piece gazowe) oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu podczas korzystania z pieca gazowego z otwartą komorą spalania,
• dbać o czystość kratek wentylacyjnych,
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
• utrzymywać właściwe temperatury w mieszkaniu,
• często wietrzyć pomieszczenia,
• zamontować czujnik tlenku węgla,
• wymienić drzwi do łazienki z otworami wentylacyjnymi spełniającymi normy (drzwi do łazienki czy ubikacji powinny mieć kratkę wentylacyjną o pow. 220 cm 2),
• montować nowe okna z nawiewnikami,
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.

Informujemy, że od dnia 5 kwietnia 2022 r. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków ze stawki 15,64 zł/m3 na 16,80 zł/m3.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o uwzględnienie
w opłatach od miesiąca kwietnia 2022 r. podwyższonej stawki.            
          

 

Przewietrzanie mieszkań w naszych budynkach realizowane jest przez system wentylacji naturalnej – grawitacyjnej. Wasze mieszkania wyposażone są w urządzenia gazowe, które do prawidłowego działania potrzebują dostarczenia odpowiednich ilości tlenu. Niezbędna jest, więc wymiana powietrza w mieszkaniu. Pomieszczenia kuchenne z piecem gazowym wymagają wymiany ~70m3 /h, pomieszczenia łazienki ~50m3 /h. Aby istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej doprowadziły takie ilości powietrza do tych pomieszczeń należy:

  • pamiętać o tym, że zbytnie doszczelnianie mieszkań ogranicza przepływ powietrza przez mieszkanie,
  • konieczne jest otwieranie nawiewów w stolarce okiennej lub mikrouchyłu w wypadku ich braku, częste krótkie przewietrzanie mieszkań (przy zamkniętych zaworach grzejnikowych),
  • dbać o czystość kratek wentylacyjnych by nie blokowały przepływu powietrza a zauważone nieprawidłowości działania wentylacji natychmiast zgłaszać do spółdzielni,
  • dbać o właściwą konserwację i stan techniczny urządzeń gazowych, 
  • nie wychładzać nadmiernie po mieszczeń mieszkalnych (poniżej 16C), ich ponowne ogrzanie wymaga znacznych ilości energii cieplnej a niska temperatura zakłóca wymianę powietrza w mieszkaniu.

Oszczędzajmy rozsądnie, niedobór tlenu w pomieszczeniach mieszkalnych to dyskomfort i zagrożenie dla Waszego zdrowia i życia.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj