W związku z pismem Rady Osiedla Halemby I w sprawie wycinki drzewa Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. jabłoń znajdującego się za budynkiem przy ulicy Kołdnickiej 58 -  mienie Halemby I.  
Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 14.12.2020r.
Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.
W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcie.

   

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2021 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj