Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2024 r. zatwierdzającą taryfy dla ciepła, Węglokoks Energia ZCP spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej z dniem 10 luty 2024 r. wprowadziła do rozliczeń nowe stawki opłat dla ciepła.

 

Taryfa H/wg-iz dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Halemba" poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą. Źródło, sieć, węzeł i instalacja są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: 1-go Maja 40,42,44,46,48,50,52,54,56, Borowa 2,4, Brodzińskiego 3,5,7,9,11,13,15, Brzechwy 7,11,13, Energetyków 12, Gojawiczyńskiej 4,6,8,12,14, Grabowa 1,4,5,6,7,9, Grodzka 8,10, Kłodnicka 62,64,66,68, Lexa 13, Leśna 1,2,3,4,6,8,10,12,14,22,24,28,32,34,38,40, Międzyblokowa 8,10, Modrzewiowa 2,3,4,5,6,7,8,9,13, Parandowskiego 3,5, Solidarności 14,16,18,20.

Taryfa H/wi dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Halemba" poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny. Źródło, sieć i węzeł są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: Brodzińskiego 1, Brzechwy 4,5,9, Gałczyńskiego 2,4, Gojawiczyńskiej 2, Grodzka 1, Halembska 12, Kłodnicka 58, 105, Kosynierów 2,4, Kukuczki 2,4, Lexa 9, Makuszyńskiego 9,11, Racławicka 3, Sejmu Śl. 1,2, Zamenhofa 8,10.

Taryfa M-NW/wi dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Nowy Wirek"  lub Elektrociepłowni „Mikołaj”, lub w źródle OZE poprzez sieć ciepłowniczą południową i węzeł cieplny. Źródło, sieć, węzeł są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: Gwarecka 3, Sztolniowa 7,9,11, Szybowa 2.

*Maksymalne ceny i stawki opłat tj. ceny i stawki opłat obowiązujące na dzień 30 września 2022 roku powiększone o 40%.

Wyjaśniamy, że podwyżka cen energii cieplnej w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur od dostawcy ciepła.

 

Zarząd GSM „Nasz Dom” informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.01.2024 r., uchwałą nr 98/24 zatwierdziła zmiany w „Regulaminie rozliczenia opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej, montażu oraz odczytów wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym ". Zmiany wynikające z niniejszej uchwały mają zastosowanie od 11 lutego 2024 r., tj. od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

         Informujemy, że od dnia 11 lutego 2024 r. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która stała się ostateczna i prawomocna od dnia 3 lutego 2023 r. ze stawki 18,26 zł/m3 na 18,94 zł/m3. W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców o uwzględnienie w opłatach od miesiąca marca 2024 r. podwyższonej stawki.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj