Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom" w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kłodnickiej 97 oferuje lokale użytkowe przeznaczone pod działalność gospodarczą:

Lokal o powierzchni użytkowej 30,20 m2, przeznaczony do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, usytuowany jest w dobudówce budynku mieszkalnego, z bezpośrednim wejściem od chodnika z poziomu terenu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Stawka czynszowa  za najem powyższego lokalu wynosi 20,00 zł netto/m2/m-c.
Poza stawką czynszową za lokal naliczane będą opłaty w zakresie m.in.:
    • podatku VAT do w/w stawki czynszowej,
    • centralnego ogrzewania,
    • zimnej wody - wg zużycia,
    • wywozu śmieci (w zależności od wielkości pojemników) - zgodnie z oświadczeniem najemcy.
      Do powyższych opłat należy doliczyć koszty energii elektrycznej (zgodnie z indywidualną umową odrębnie zawartą z usługodawcą).
      
Oględzin lokalu można będzie dokonywać od 01.02.2023 r. w godzinach pracy Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym kontakcie z działem technicznym, tel. 32/ 243 25 65.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać od 01.02.2023 r. w godzinach pracy GSM „Nasz Dom”  (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie (pokój 113) w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kłodnickiej 97, ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez dział członkowski GSM „Nasz Dom” ul. Kłodnicka 97  (pokój 105),  tel. 32/ 243 30 78.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom" w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Kłodnickiej 97 oferuje lokale użytkowe przeznaczone pod działalność gospodarczą:


 LOKAL UŻYTKOWY położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Modrzewiowej 13.
Lokal o powierzchni użytkowej 27,08 m2, przeznaczony do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, usytuowany jest w kondygnacji piwnicznej budynku mieszkalnego, z wejściem od strony podwórka. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
 
Stawka czynszowa  za najem powyższego lokalu wynosi 23,00 zł netto/m2/m-c.
Poza stawką czynszową za lokal naliczane będą opłaty w zakresie m.in.:
    • podatku VAT do w/w stawki czynszowej,
    • centralnego ogrzewania,
    • kosztów energii elektrycznej,
    • zimnej wody - wg zużycia,
    • wywozu śmieci (w zależności od wielkości pojemników) - zgodnie z oświadczeniem najemcy.
      
Oględzin lokalu można będzie dokonywać od 02.01.2023 r. w godzinach pracy Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym kontakcie z działem technicznym, tel. 32/ 243 25 65.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać od 02.01.2023 r. w godzinach pracy GSM „Nasz Dom”  (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie (pokój 113) w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kłodnickiej 97, ze wskazaniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje udzielane są przez dział członkowski GSM „Nasz Dom” ul. Kłodnicka 97  (pokój 105),  tel. 32/ 243 30 78.

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” oferuje do wynajęcia wolne lokale użytkowe o powierzchni od 15 m2 z przeznaczeniem na biuro lub usługi, a także powierzchnie reklamowe na bocznej ścianie budynku przy ul. Kłodnickiej 97 w Halembie.

Koszt najmu lokali uzależniony jest m. in. od usytuowania lokalu i wynosi około 38 zł/m2/m-c netto. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT, a także zaliczka na poczet centralnego ogrzewania.
Biura znajdują się w budynku z dozorem ochroniarskim i monitoringiem.

W przedmiotowym budynku jest winda, co ułatwia dostęp do wszystkich kondygnacji.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 32/243-27-47 wew. 33

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj