Jan Chrzanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Barański - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Umlauf - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kilka - Członek Rady Nadzorczej

Józef Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

 

Bożena Pawlik - Prezes Zarządu

Bogdan Chmielewski - Zastępca Prezesa d/s Technicznych

Organ Doradczy

Rada Osiedla HALEMBA I

1. Jerzy Kalus - Przewodniczący
2. Andrzej Pawlikowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Paluch - Sekretarz

Rada Osiedla HALEMBA II:

1. Józef Klimas - Przewodniczący
2. Józef Kwapuliński - Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Zogorski - Sekretarz

Rada Osiedla BYKOWINA:

1. Andrzej Marszałek - Przewodniczący
2. Jadwiga Zdebel - Zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Zdebel - Sekretarz

 

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2021 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj