Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom”, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97,

nip: 641-190-56-97 tel.: 32-2432747

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a.) art. 6 ust.1 lit. b) c) i f) RODO w celu:

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

-realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

b.) art. 6 ust.1 lit. a) RODO jeżeli konieczne będzie wyrażenie w formie  pisemnej, elektronicznej lub ustnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

c.) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom:

- zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

- innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania stosunku prawnego łączącego strony; przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń jednakże nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podanych dobrowolnie w oparciu o zgodę oraz w zakresie nie podlegającym obowiązkowej archiwizacji) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jeśli jest niezbędne do wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych jest wymogiem ustawowym a w zakresie w którym podstawą prawną jest umowa podanie danych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni (pokój 105, I piętro budynku).

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj