14.09.2021, od godz. 16.00: 

Grabowa 5

Grabowa 7

Grabowa 9

Gwarecka 3 

 

14.09.2021, od godz. 17.00:

Modrzewiowa  2

Modrzewiowa  6

Modrzewiowa  7

Modrzewiowa 13

 

14.09.2021, od godz. 18.00:

Racławicka 3 D

Racławicka 3 E

 

15.09.2021, od godz. 16.00:

Kłodnicka  58 C

Kłodnicka  58 D

Kłodnicka  58

Kłodnicka  64 B

Kłodnicka  66 A

Kłodnicka  66

Kłodnicka  68 A

Kłodnicka  68 B

 

15.09.2021, od godz. 17.30:

Kukuczki 2

Kukuczki 4 A

Kukuczki 4 B

Kukuczki 4

 

16.09.2021, od godz. 16.00:

Brodzińskiego  1 A

Brodzińskiego  1 B

Brodzińskiego  9

Brodzińskiego 15

Brzechwy  4 A

Brzechwy  9 A

Brzechwy 13 

Brzechwy 13 B

 

16.09.2021, od godz. 18.00:

Gałczyńskiego 2 B

Gałczyńskiego 2

Gałczyńskiego 4 A

Gałczyńskiego 4 D

Gałczyńskiego 4 E

 

17.09.2021, od godz. 16.00:

Kosynierów 2 A

Kosynierów 2 C

Kosynierów 2

Kosynierów 4 A

Kosynierów 4 B

 

17.09.2021, od godz. 17.30:

Solidarności 16

Solidarności 18

 

17.09.2021, od godz. 18.00:

Zamenhofa  8

Zamenhofa 10

 

20.09.2021, od godz. 16.00:

Leśna  4

Leśna  6

Leśna 28 A

Leśna 32

Leśna 40 C

Leśna 40 E

 

20.09.2021,  od godz. 17.30:

Międzyblokowa  8

Międzyblokowa 10

 

20.09.2021, od godz. 19.00:

Parandowskiego 3

 

21.09.2021, od godz. 15.30:

 

Makuszyńskiego 11B

 

21.09.2021, od godz. 16.00:

Gojawiczyńskiej  2 A

Gojawiczyńskiej  2 E

Gojawiczyńskiej  4 A

Gojawiczyńskiej  4

Gojawiczyńskiej  6 A

Gojawiczyńskiej  6 E

 

21.09.2021, od godz. 18.00:

Lexa  9 A

Lexa  9 B

Lexa 13

  

 

20.08.2021

1-go Maja 48
1-go Maja 50
1-go Maja 54

23.08.2021
Brodzińskiego 1 A
Brodzińskiego 1 B
Brzechwy 4 A
Brzechwy 4 C
Brodzińskiego 3 C
Brodzińskiego 9
Brodzińskiego 11
Brodzińskiego 15
Brzechwy 7 A
Brzechwy 9
Brzechwy 13
Brzechwy 13 B
Brzechwy 5

25.08.2021. od godz. 16.00
Parandowskiego 3
Gałczyńskiego 2
Gałczyńskiego 2 A
Gałczyńskiego 2 B
Gałczyńskiego 4
Gałczyńskiego 4 A
Gałczyńskiego 4 B
Gałczyńskiego 4 D
Gałczyńskiego 4 E

25.08.2021. od godz. 16.00
Gojawiczyńskiej  2
Gojawiczyńskiej  2 A
Gojawiczyńskiej  2 E
Gojawiczyńskiej  4
Gojawiczyńskiej  4 A
Gojawiczyńskiej  4 E
Gojawiczyńskiej  6 A
Gojawiczyńskiej  6 E
Gojawiczyńskiej 12
Gojawiczyńskiej 12 C
Gojawiczyńskiej 14
Gojawiczyńskiej 14 E
Grodzka  8
Grodzka  8
Grodzka 10
31.08.2021 od godz. 16.00
Kłodnicka  58
Kłodnicka  58 C
Kłodnicka  58 D
Kłodnicka  64 B
Kłodnicka  64 B
Kłodnicka  66
Kłodnicka  66 A
Kłodnicka  68 A
Kłodnicka  68 B
Kukuczki 2/05
Kukuczki 4 A
Kukuczki 4 B

25.08.2021 od godz. 16.00
Parandowskiego 5
Parandowskiego 5
Parandowskiego 5 B

26.08.2021 od godz. 16.00
Leśna  1 A
Leśna  4
Leśna  4 A
Leśna  6
Leśna 10 A
Leśna 28 A
Leśna 32
Leśna 32 A
Leśna 38 C
Leśna 40 E

27.08.2021 od godz. 16.00
Gwarecka 3
Gwarecka 3 B
Sztolniowa  7
Sztolniowa  9
Sztolniowa  9 A
Szybowa 2
Szybowa 2 A

30.08.2021 od godz. 16.00
Grabowa 5
Grabowa 7
Grabowa 9
Modrzewiowa  2
Modrzewiowa  6
Modrzewiowa  7
Modrzewiowa 13
Racławicka 3 D
Racławicka 3 E

 

Informujemy, że od 01.07.2019r. nastąpi zmiana firmy obsługującej pogotowie techniczne dźwigów w budynku przy ul. Gwareckiej 3.

Nowy numer telefonu pogotowia dźwigowego 601431656 obowiązuje od 01.07.2019r.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. Lipa drobnolistna znajdującego się na szczycie budynku przy ul. Energetyków 12. 

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 06.11.2021r.

Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.

W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj