Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1871) zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków wyznaczone na dzień 07.11.2020 r. zostaje odwołane i w tym terminie się nie odbędzie (Uchwała Zarządu GSM „Nasz Dom” nr 75/10/2020 z 26.10.2020 r.).
Nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj