Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. głóg jednoszyjkowy znajdujących się na parkingu przed budynkiem ul. Gałczyńskiego 2.

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 05.11.2021r.

Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.

W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. Lipa drobnolistna znajdującego się przed budynkiem przy ul. Kłodnickiej 97.

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 14.11.2021r.

Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.

W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1871) zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków wyznaczone na dzień 07.11.2020 r. zostaje odwołane i w tym terminie się nie odbędzie (Uchwała Zarządu GSM „Nasz Dom” nr 75/10/2020 z 26.10.2020 r.).
Nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

©2021 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj