KLAUZULA INFORMACYJNA GSM „NASZ DOM” DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Załącznik nr 6b do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 („Administrator”);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zasobów GSM „Nasz Dom”;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię.

4) monitoring obejmuje teren należący do zasobów GSM „Nasz Dom” w tym teren placu zabaw “Polana” wraz
z teren wokół niego oraz placyki gospodarcze i place zabaw.

5) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takim jak policja, prokuratura, sąd.

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania;

9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  1. a) dostępu do danych osobowych,
  2. b) sprostowania danych osobowych,
  3. c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
  4. d) ograniczenia przetwarzania,
  5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn zwązanych ze swoją szczególną sytuacją;

10) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w GSM „Nasz Dom” pod adresem e-mail: ioTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni (pokój 105, I piętro budynku).

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj