KLAUZULA INFORMACYJNA GSM „NASZ DOM” DOTYCZĄCA MONITORINGU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Załącznik nr 6c do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 („Administrator”).

2) celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości obsługi mieszkańców zasobów GSM „Nasz Dom”.

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Spółdzielni wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.

4) monitoring obejmuje wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.

5) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takim jak policja, prokuratura, sąd.

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania;

9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  1. a) dostępu do danych osobowych,
  2. b) sprostowania danych osobowych,
  3. c) usuniêcia w sytuacjach okreœlonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrze¿eniem art. 17 ust. 3 RODO,
  4. d) ograniczenia przetwarzania,
  5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn zwi¹zanych ze swoj¹ szczególn¹ sytuacj¹;

10) osobie, której rozmowa została zarejestrowana przez centralę telefoniczną przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w GSM „Nasz Dom” pod adresem e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni (pokój 105, I piętro budynku).

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj