W związku z planowaną wycinką drzewa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa znajdującego się przy budynku ul. Brzechwy 13.
Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 20.04.2020r.
Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.
W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2021 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj