Informujemy o zmianie okresów rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków z cyklów półrocznych na rozliczenie w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy. Dotychczas serwis indywidualnego rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach GSM „Nasz Dom” dokonywała firma rozliczająca, z którą umowa wygasła w 2020 r. Mając na względzie minimalizowanie kosztów związanych z procesem rozliczenia tego medium, podjęliśmy decyzje
o rozliczaniu kosztów zużycia wody przez Spółdzielnię i w związku z tym zmienione zostały okresy rozliczeniowe z cyklów półrocznych na rozliczenie w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy.
W tym celu zostały wprowadzone zmiany do „Regulaminu rozliczania zużycia wody.” z dnia 25.05.2021 r. Z regulaminem tym, można się zapoznać na stronie internetowej lub w siedzibie spółdzielni.

Jednocześnie informujemy Państwa, że za pomocą systemu odczytu radiowego firmy Minol-Zenner, z którą Spółdzielnia podpisała umowę w zakresie montażu wodomierzy oraz przesyłu danych dotyczących zużycia wody, odczyty rejestrowane są w systemie dziennym, miesięcznym i rocznym.

Ponadto, jak już Państwa informowaliśmy w biuletynach wydawanych co kwartał przez Spółdzielnię, sytuacja związana z pandemią spowodowała zawieszenie prac związanych z realizacją wymiany podzielników kosztów ciepła jak i wodomierzy. Wielu Mieszkańców przebywało na kwarantannie czy izolacji, bądź po prostu z obawy przed zarażeniem odmawiało udostępnienia mieszkania na czas montażu urządzeń. Wstrzymanie działań w tym zakresie, tym samym brak wyposażenia grzejników w podzielniki, powoduje, że w okresie rozliczeniowym 2020/2021, w oparciu o dane z podzielników, zostaną rozliczone tylko budynki, w których dokonano wymiany tych urządzeń we wszystkich lokalach danej nieruchomości do końca października 2020 r. Pozostałe budynki, rozliczone zostaną według powierzchni użytkowej lokalu. W tym celu wprowadzono zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania” z dnia 24.11.2020 r. Z regulaminem tym, można się zapoznać na stronie internetowej lub w siedzibie spółdzielni.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w celu ograniczenia kosztów związanych z prowizją od opłat mieszkaniowych, od 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie obsługa bankowa w BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca tychże opłat.

Dla każdego lokalu mieszkalnego został utworzony indywidualny numer konta bankowego.
Opłatę eksploatacyjną oraz opłatę na fundusz remontowy należy od 1 stycznia 2020 r. uiszczać w łącznej kwocie na indywidualne konto bankowe lokalu mieszkalnego.
Na wskazany numer konta należy dokonywać wszelkich wpłat i rozliczeń dotyczących Państwa mieszkania. W przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali, gdyż każdy z nich posiada indywidualne konto bankowe.

Zawiadomienie o ustalonym numerze konta dla każdego mieszkania zostanie Państwu dostarczone wraz z książeczkami opłat do skrzynek pocztowych najpóźniej do 10 stycznia 2020r.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj