Informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków

zbyła nieruchomość położoną przy ulicy Kłodnickiej 99 w Rudzie Śląskiej 6.

W związku z powyższym wnioski złożone przez chętnych do nabycia lub wynajmu lokalu mieszkalnego w tym budynku stały się bezprzedmiotowe.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2020 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj