Wiadomości

OGŁOSZENIE

 

W związku z planowaną wycinką drzew Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie n/w drzew znajdujących się na poszczególnych adresach:

1. Sztolniowa 7 – modrzew europejski

Sztolniowa 11A – klon jesieniolistny

2. Szybowa 2 – robinia akacjowa

3. Parandowskiego 5 – modrzew europejski

4. Modrzewiowa 9-13 – modrzew europejski (2szt.), świerk pospolity, tuja

5. Brzechwy 4 – świerk zwyczajny (2szt.)

6. Brzechwy 11 – sumak octowiec

7. Lexa 13 – klon jesieniolistny

8. Międzyblokowa 10 – jarząb pospolity

9. Grabowa 1 – świerk pospolity

 

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 15.10.2017r. Informacji o sprawie można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni, ul. Kłodnicka 97, pok. 121.

W załączeniu tabela zbiorcza, mapy z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności.

TABELA ZBIORCZA

Lp Ulica Pełna nazwa drzewa szt.
Załącznik 1

SZTOLNIOWA 7

SZTOLNIOWA 11A

MODRZEW EUROPEJSKI

KLON JESIENIOLISTNY

1

1

Załącznik 2 SZYBOWA 2 ROBINIA AKACJOWA
1
Załącznik 3 PARANDOWSKIEGO 5 MODRZEW EUROPEJSKI
1
Załącznik 4 MODRZEWIOWA 9-13 MODRZEW EUROPEJSKI,  
ŚWIERK POSPOLITY
CYPRYSIK BŁOTNY (THUJA)

2
1
1

Załącznik 5 BRZECHWY 4 ŚWIERK ZWYCZAJNY
2
Załącznik 6 BRZECHWY 11 SUMAK OCTOWIEC
1
Załącznik 7

LEXA 13

KLON JESIENIOLISTNY
1
Załącznik 8 MIĘDZYBLOKOWA 10 JARZĄB POSPOLITY
1
Załącznik 9 GRABOWA 1 ŚWIERK POSPOLITY 1

 

W załączeniu tabela zbiorcza, mapy z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz zdjęcia wg kolejności.

 

Informujemy, że w chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące budowy infrastruktury technicznej z firmą UPC.

Po uzgodnieniu sposobu budowy i prowadzenia instalacji firma UPC przystąpi do budowy instalacji w budynkach administrowanych przez GSM „Nasz Dom”

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z planowaną przez GSM „ Nasz Dom” budową zespołu garaży żelbetowych monolitycznych w Rudzie Śląskiej na terenie nieużytków za budynkiem przy ul. Gojawiczyńskiej 8 , zwracamy się do wszystkich chętnych najmem garażu o pisemne zgłoszenie tego faktu w dziale technicznym Spółdzielni. Ze względu na ograniczoną ilość garaży pierwszeństwo najmu będą mieli członkowie Spółdzielni, a w następnej kolejności właściciele mieszkań wyodrębnionych nie będący członkami Spółdzielni i w miarę wolnych miejsc najemcy. Decyduje kolejność zgłoszenia i podane kryteria

Opłata miesięczna za najem garażu szacowana jest w wysokości ok. 150,00 zł + VAT /miesiąc

Druki wniosków do pobrania w dziale technicznym Spółdzielni lub na stronie internetowej www.naszdom.info.pl

Wniosek o wynajem garażu (prosimy o wypełnienie wniosku oraz jego podpisanie i przesłanie go drogą elektroniczną lub osobiście dostarczyć go do sekretariatu Spółdzielni )

 
Więcej artykułów…

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.